Van harte welkom op de officiële webstek van de Stichting Bilderdijk Haarlem

augustus 2006

Dit jaar is het 175 jaar geleden dat te Haarlem Willem Bilderdijk zijn laatste adem uitblies. Op initiatief van de Haarlemse stadsdichter George Moormann wordt deze sterfdag herdacht met tal van bijzondere drukwerkjes (waaronder een niet eerder gepubliceerd gedicht van Nicolaas Beets over Bilderdijk) een Bilderdijklezing (door Piet Gerbrandy) en een plechtigheid in de Gravenzaal en de Grote Kerk of St. Bavo waar deze ‘grote ongenietbare’ begraven ligt. Op de sterfdag van alleskunner Bilderdijk zullen er, in aanwezigheid van stadsbestuur en genodigden, bloemen worden neergelegd bij dichters stoffelijk overschot. Op bilderdijk.org houden wij u op de hoogte van activiteiten die worden georganiseerd in Bilderdijks jubeljaar: Leiden viert in 2006 zijn 250ste geboortedag en Haarlem herdenkt op maandag 18 december 2006 Bilderdijks 175ste sterfdag.

Stichting Bilderdijk Haarlem

De Stichting Bilderdijk Haarlem, genoemd naar de dichter, jurist, medicus, classicus, arabist, tekenaar, taalkundige, theoloog en bouwkundige Willem Bilderdijk (1756-1831) is een initiatief van George Moormann stadsdichter van de gemeente Haarlem. Voornaamste activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Bilderdijk-lezing. Tevens is zij verantwoordelijk voor de Bilderdijkherdenking op 18 december 2006 te Haarlem.

Nationaal Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit schrijvers, kunstenaars, journalisten en bestuurders. Zij steunen de Stichting Bilderdijk Haarlem in haar streven een jaarlijkse Bilderdijk-lezing te organiseren en de herdenkingssteen uit 1885 in de voorgevel van het sterfhuis van Bilderdijk aan de Grote Markt 11 te Haarlem te restaureren. De eerste Bilderdijk-lezing zal plaats hebben op maandag 18 december 2006, de 175e sterfdag van Willem Bilderdijk.

Frédéric Bastet, dichter, romanschrijver, biograaf, essayist en archeoloog
Kester Freriks, dichter, romanschrijver, biograaf en journalist
S.G.A. (Steef) Kaatee, Vrienden van de Grote Kerk
George Moormann, dichter, letterkundige en boekenmaker
Henk Michels, Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem
Ariëtte Skolnik, Stadsbibliotheek Haarlem
Joost Swarte, ontwerper
Peter van Zonneveld, dichter en letterkundige

In voorbereiding

Verschillende uitgaven ter gelegenheid van Bilderdijks 175 ste sterfdag:

  • Nicolaas Beets, Gedicht over Bilderdijk, bezorgd door Peter van Zonneveld, Haarlem 2006
  • Piet Gerbrandy, Tekst Eerste Bilderdijk-lezing, Haarlem 2006
  • Rick Honings, Een orang-oetan in Haarlem, Haarlem 2006
  • George Moormann red., Haarlemmer lucht, doos met relieken van en herinneringen aan Bilderdijk, o.a.
    met een opiumrecept en een haarlok van de dichter, Haarlem 2006
  • Cees van Steijnen, Tegen migraine, voor inspiratie, Haarlem 2006
  • Peter van Zonneveld, Brinkmanns Passage, Haarlem 2006