Romantischer dan romantisch – Bilderdijk herzien

november 2008

Prof. Dr. Marita Mathijsen-Verkooijen houdt tweede Bilderdijk-lezing
18 december 2008, aanvang 15.30 uur in de Grote of St. BavoKerk te Haarlem.

Op donderdagmiddag 18 december 2008 zal de 177ste sterfdag van de Vondel van de negentiende eeuw mr. Willem Bilderdijk (1756-1831) worden herdacht in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem.
Het bestuur van de Stichting Bilderdijk Haarlem heeft het genoegen u en uw (eventuele) partner uit te nodigen voor deze bijzondere bijeenkomst.

Het programma begint om 16.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 uur (ingang Oude Groenmarkt).

Na afloop wordt u uitgenodigd om samen met ons een krans te leggen bij het graf van mr. Willem Bilderdijk in de Grote of St. Bavokerk, waarna we in een stoet naar de Gravenzaal zullen gaan, alwaar de Gemeente Haarlem u een hapje en een drankje aanbiedt.
Denkt u eraan om u warm te kleden! De St. Bavo kent net als 177 jaar geleden geen verwarming!

Het programma luidt als volgt:

Stadsorganist Anton Pauw speelt op het Christiaan Müllerorgel

Welkomstwoord door mr. Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem

De Bilderdijklezing 2008 door prof. dr. Marita Mathijsen-Verkooijen, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam: Romantischer dan Romantisch, Bilderdijk herzien

Kranslegging bij het graf van mr. Willem Bilderdijk

Stadsdichter van Haarlem George Moormann draagt het gedicht Groeten uit de Bilderdijkstraat voor van Adriaan Jaeggi (1963-2008).  Het is een hommage aan zijn veel te jong overleden collega, voormalig stadsdichter van Amsterdam die dit gedicht in 2006 schreef voor de Stichting Bilderdijk Haarlem.

Aansluitend receptie Gravenzaal stadhuis Haarlem waar u door de gemeente Haarlem een hapje en drankje wordt aangeboden. Met dank aan van Vessem & Le Patichou Bakkers

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor 11 december te laten weten of u van deze uitnodiging gebruik wilt maken?