Piet Gerbrandy houdt eerste Bilderdijk-Lezing

november 2006

In het Bilderdijkjubeljaar 2006 viert Stichting Bilderdijk Haarlem Bilderdijks 250ste geboortedag en herdenkt zijn 175ste sterfdag. Met het houden van een Bilderdijk-lezing op maandag 18 december en de uitgave van een bibliofiele Bilderdijk-kist die in 18 x 31 centimeters precies zo breed en lang is als het sterfjaar van Willem Bilderdijk (1831) zal de grote 19e eeuwse dichter Willem Bilderdijk worden herdacht. De lezing vindt plaats in de Haarlemse St. Bavokerk waar de bard van ruim driehonderdduizend versregels begraven ligt. De vormgevers- en tekstredactie van het met de hand getimmerde en gezaagde herdenkingskistje is in handen van de Haarlemse poëzieuitgeverij De Zingende Zaag, die bekend staat om zijn gedurfde en meest originele vormgeving.

De Bilderdijklezing 2006 zal worden gehouden door Piet Gerbrandy, dichter, classicus en literair criticus. Deze draagt de titel Een leven vol sukkelingen, het levenslange sterfbed van Willem Bilderdijk.

De Bilderdijk-kist bevat naast gedichten en essays allerlei opmerkelijke Bilderdijkiana, zoals een dichterlijk DNA-Paspoort, een instructie om van een grafkist een Camera Obscura of fototoestel te maken, een hedendaags recept en kruiden tegen gonzingen en hoofdpijn (waar Bilderdijk erge last van had) en een zogenaamd Bilderdijk-Idool, een porseleinen schoteltje met daarop zijn door Bilderdijk zelf geschilderde rechteroog. Van literair-historische waarde is de publicatie van een nog niet eerder gepubliceerde Elegie op Bilderdijk van Nicolaas Beets. Het tot nu toe onopgemerkte manuscript werd enige tijd geleden ontdekt door dichter en letterkundige Peter van Zonneveld. Ter gelegenheid van de 175ste sterfdag verschijnt deze lofzang op Bilderdijk in deze herdenkingskist voor het eerst.

Om het nationale karakter van deze Bilderdijk-viering te benadrukken zullen behalve de Haarlemse dichter George Moormann ook Peter van Zonneveld uit Bilderdijks geliefde Leiden en Adriaan Jaeggi uit Bilderdijks geboorteplaats Amsterdam gedichten ten gehore brengen. De plechtigheid wordt afgesloten met een kranslegging bij het graf van Bilderdijk.

De Bilderdijk-lezing wordt met ingang van dit jaar iedere twee jaar gehouden in de St. Bavokerk en draagt vanaf 2008 een algemeen-cultureel karakter. Het initiatief van Haarlems stadsdichter George Moormann wordt ondersteund door onder andere P.C. Hooftprijswinnaar 2005 Frédéric Bastet, dichter en romancier Kester Freriks, tekenaar en ontwerper Joost Swarte en letterkundige Peter van Zonneveld.