Tentoonstelling ‘Ô bloem der steden’. Bilderdijk en Leiden

september 2006

De 250ste geboortedag van Willem Bilderdijk op 7 september 2006 wordt herdacht met een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden, die te zien is van 7 september tot en met 27 november 2006.

Op 7 september 2006 is het 250 jaar geleden dat dichter Willem Bilderdijk werd geboren aan de Westermarkt te Amsterdam. In 1776 tekende zich voor het eerst zijn dichttalent af. Het Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen bekroonde zijn vers over de ‘Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur’ met de gouden medaille. In 1780 kon hij, beginnen aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie met succes af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1781 zag zijn eerste zelfstandige publicatie getiteld ’Mijn Verlustiging’, een bundel met licht erotische verzen, het licht.

Bilderdijk, een van de merkwaardigste figuren uit onze cultuurgeschiedenis, heeft altijd veel van de universiteitsstad Leiden gehouden. Hij publiceerde dan ook met enige regelmaat over deze stad. Sprekende titels zoals: De Leydsche weezen aan de burgerij, Leydens ramp (over de ontploffing van het kruitschip in 1807, waardoor Bilderdijks woonhuis onbewoonbaar werd en de hoogleraren Luzac en Kluit het leven verloren) en Afscheid aan Leyden. Bilderdijk werd in Leiden voor het eerst als dichter gewaardeerd, hier bracht hij een gelukkige studententijd door. Toen hij na een jarenlange ballingschap terugkeerde naar het vaderland, ging hij in Leiden wonen.

De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde Het Réveil, Tot de personen die zijn privaatcolleges bezochten behoorden onder meer: Isaäc da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp en Guillaume Groen van Prinsterer.

De tentoonstelling geeft een bijzonder beeld van de veelzijdige Bilderdijk. Er worden boeken, brieven, tekeningen, prenten, portretten en zelfs een haarlok van de dichter tentoongesteld.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Catalogus

Een begeleidende catalogus geschreven door Peter van Zonneveld en Rick Honings verschijnt in de reeks Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost € 15,00. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl

Meer informatie

George Moormann stadsdichter@dezingendezaag.com
Uitgeverij De Zingende Zaag
Kasper van Ommen (ommen@library.leidenuniv.nl)