Foto’s en afbeeldingen

Herdenking 2017

De Bilderdijk-lezing op 15 december 2017 in de Grote Kerk in Haarlem was een groot succes. 750 personen trotseerden de barre kou en luisterden ademloos naar de speech van burgemeester Jos Wienen, de lezing van Joost Swarte, de voordracht van Hester Knibbe, het orgelspel van stadsorganist Anton Pauw en het gloedvolle betoog van George Moormann. Ter gelegenheid van de Bilderdijk-lezing publiceerde hij met zijn uitgeverij De Zingende Zaag de bibliofiele uitgave ‘Het Geheim van de Klare Lijn’.

De Bilderdijk-lezing is mede mogelijk gemaakt door: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Gemeente Haarlem, SKOB Haarlem, J.C. Ruigrok Stichting, Vrienden van de Grote Kerk Haarlem, Eva Tas Foundation, Noord-Hollands Archief, Tentoo Payroll Professionals, Debbie Saul grafisch ontwerpen, Vinites, Mark Keppel Lijstenmakerij, Wijnkoperij Henri Bloem in Bloemendaal, Lenoirschuring, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, uitgeverij De Zingende Zaag, Stichting Bellefleur en Sticky Pixels Vormgeving.

Foto’s: Sas Schilten


Herdenking 2014


Historie