Derde Bilderdijklezing door Peter van Zonneveld

november 2010

Zaterdag 18 december 2010
Grote- of St. Bavokerk, Grote Markt Haarlem
Aanvang lezing Peter van Zonneveld: 16.00 uur
Vanaf 15.00 uur kerk open; orgelspel stadsorganist Anton Pauw

Willem Bilderdijk (1756-1831), de belangrijkste Nederlandse dichter van de negentiende eeuw, woonde de laatste vier jaar van zijn leven in Haarlem. In navolging van Leiden, waar de Huizinga-lezing gehouden wordt, organiseert Haarlem sinds 2006, om de twee jaar, de Bilderdijklezing.

Na voordrachten van Piet Gerbrandy (2006) en Marita Mathijsen (2008) is het nu de beurt aan Bilderdijkkenner en biograaf Peter van Zonneveld. Deze derde Bilderdijklezing gaat over Bilderdijk zelf. Van Zonnevelds lezing draagt als titel Tumult en tragiek. De tijd van Bilderdijk.
Bilderdijk leefde in een woelige tijd. Het bestaan van Bilderdijk werd bepaald door de strijd tussen patriotten en prinsgezinden, de inval van de Fransen, Lodewijk Napoleon en de Belgische Opstand. Miskenning, armoede, ziekte, opiumverslaving, hoge kindersterfte en andersoortige kommer en kwel eisten hun tol. Verklaart dat misschien zijn somberheid, zijn verbittering, zijn onvrede en zijn doodsverlangen? Een lezing over Bilderdijks achtergronden, een visie op de negentiende eeuw. En passant worden geheimen over Bilderdijks sterfhuis onthuld.

Peter van Zonneveld is sinds 1975 verbonden aan de Opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. Samen met Boudewijn Büch richtte hij in 1970 het Bilderdijk Genootschap op. Hij stelde verschillende bloemlezingen uit het werk van Bilderdijk samen en schrijft, samen met Rick Honings, de biografie.

De lezing is na afloop van het programma op 18 december in druk verkrijgbaar. Bovendien wordt in samenwerking met Mercator Pers tevens de bibliofiele uitgave Scherpe Tanden gepresenteerd, twee Bilderdijkgedichten van de hand van de dichter George Moormann.

Voorafgaand aan de lezing verzorgt stadsorganist Anton Pauw een programma op het Christian Müllerorgel met composities van tijdgenoten van Bilderdijk. Na afloop van de lezing zal een krans worden gelegd op het graf van de in de kerk begraven homo universalis Bilderdijk. Aansluitend is er een borrel in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, waar ook een kleine expositie is ingericht.

In verband met de te verwachten grote toeloop en de catering is reserveren voor de Bilderdijklezing noodzakelijk: info@bilderdijk.org of telefonisch: 023-5329508.